HULLADÉKKEZELÉS


   
Panoráma Kép
 

HULLADÉKOK TULAJDONJOGGAL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELE KEZELÉSRE, HASZNOSÍTÁSRA

 

A Társaság az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 6468-13/2011, 6470-14/2011. számú engedélyek alapján a Oroszlány, Szent Borbála utca 7. szám alatti telephelyén kezelésre befogadhatja és tulajdonjoggal átveheti az alább felsorolt hulladékokat.

 

Kezelés kódja R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása, R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is) műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

 

A hulladékok átvételét megelőzően körültekintően meg kell győződni az átveendő hulladékok mennyiségi és minőségi paramétereiről, azaz az átveendő hulladék:

• nem tartalmazhat veszélyes összetevőket (irányadó: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és sz. melléklet),

• mennyisége nem haladhatja meg a táblázatszerinti értékeket,

• besorolása nem térhet el a táblázatban foglaltaktól (irányadó: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet),

• minősége ki kell elégítse a gépekkel feldolgozható hulladékokra vonatkozó követelményeket (az ettől eltérő minőségű hulladékok is átvehetőek az üzletágvezető engedélyével - ilyen esetekben anyagonként megvizsgálandó az alkalmazandó feldolgozás menete, eszközigénye, kivitelezhetősége, költségvonzata), • nem vehető át folyékony halmazállapotú hulladék. A fentiekről történő meggyőződés elsődlegesen a hulladék keletkezési körülményeinek alapos megismerésével, megrendelő nyilatkoztatásával és szemrevételezéssel történhet.

Amennyiben a keletkezés körülményei nem zárják ki veszélyes anyag jelenlétét a beszállítandó hulladékban, abban esetben a megrendelőtől laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv kérhető az ellenkező eset igazolására. Megrendelői igény esetén külön megállapodás szerint a Klinterra Kft. is vállalja alvállalkozó bevonásával az akkreditált mintavétel és laborvizsgálat elvégzését. A "Megrendelői nyilatkozat" megléte feltétele a hulladékok átvételének.

Engedélyezési eljáráshoz a Klinterra Kft. fenti feltételek teljesülésekor kiad:

 

• Előzetes bontási vagy építési engedélyhez: "Elvi befogadói nyilatkozat"-ot (Ezen nyilatkozat kapacitás fenntartását jelenti, nem hulladékmozgást)

• Használatbavételi eljáráshoz: "Átvételi igazolást" (Ezen nyilatkozaton szerepel a ténylegesen kezelésre-hasznosításra átvett mennyiség) A következő lépés a jogi háttér megteremtése. Beszállítás kizárólag elfogadott árlista, árajánlat, aláírt megrendelő vagy mindkét fél részéről cégszerűen aláírt szerződés alapján történhet. Fenti dokumentumok melléklete kell legyen az aláírt "Megrendelői nyilatkozat".  

 
   
   
   
   
   
   
   
           

 

<